Hartelijk welkom

 

Mensen kunnen in hun leven om heel uiteenlopende redenen het gevoel hebben dat ze vastlopen.

Dit kan zich bijvoorbeeld tonen in het ervaren van angsten, depressie, verslaving, eetproblemen, uitputting, gevoel van zinloosheid, sociale isolatie, relatieproblemen, enz.

Voedsel voor de Ziel is een initiatief van Mara Reynders en Els Verheyen. Zij zetten zich in om mensen die vastlopen op één of meerdere domeinen in hun leven te begeleiden op weg naar herstel. Ook naaste betrokkenen zoals ouders, partner of vrienden kunnen bij hen terecht.

We vertellen op deze website graag wat meer over onze expertise, o.a. het begeleiden van mensen met een complexe band met eten, angsten, stemmingsproblemen, identiteits- en levensvragen.


Voedsel voor de Ziel 

Iedereen verdient het om zichzelf te leren kennen en naar waarde te schatten.

We willen mensen begeleiden in het zoeken naar antwoorden op vragen als: wie ben ik, wat wil ik en op welke manier kan ik mijn leven vormgeven om te leven zoals ik wil leven?

We geloven in de kracht van kwetsbaarheid. Je mag jezelf worden, met ruimte voor je kwetsbaarheid.
Duurzaam herstel is mogelijk wanneer we tot de kern van de eetstoornis komen.
We geloven dat ervaringsprofessionaliteit een meerwaarde is. Naast onze opleidingskennis zetten we onze ervaringsdeskundigheid doelbewust en gericht in om op een professionele manier een proces op gang te zetten.

Groeien lukt pas in een omgeving waar je je gedragen en veilig voelt, een omgeving waar je jezelf kan en durft te laten zien. Daarom werken we ook samen met belangrijke steunfiguren.


Het gaat niet over eten

Heel wat mensen denken dat eten en gewicht de belangrijkste problemen zijn bij een eetstoornis. We weten echter uit ondervinding en onderzoek dat deze thema’s slechts het topje van de ijsberg vormen. Graag nemen we je mee om meer in de diepte te durven kijken, in een veilige context.

Een eetstoornis heeft één, en vaak zelfs meerdere functies. Samen gaan we hiernaar op zoek.

Een eetstoornis gaat over jezelf kwijt zijn en geen verbinding meer voelen met wat voor jou van wezenlijk belang is.
Herstellen van een eetstoornis vraagt voor heel wat mensen ook om het helen van kwetsuren.


Een eetstoornis heb je nooit alleen

Wanneer iemand lijdt, lijdt de omgeving mee. Als een dierbare afziet roept dit je op om in actie te komen. Maar hoe kan je tot steun zijn? Op welke manier kan je een deel zijn van dat zo belangrijke steunende netwerk?

Met liefdevolle begrenzing geef je iemand de ruimte om te groeien en los te komen van de eetstoornis. Door het inzetten op verbinding met belangrijke steunfiguren kunnen mensen de rust vinden om aan een toekomst zonder eetstoornis te werken.

Samen kijken we naar de manieren waarop een eetstoornis relaties kan saboteren en wat je kan doen om jouw naaste te ondersteunen op weg naar herstel.