Online gesprekken kunnen voor sommige mensen een alternatief zijn, bijvoorbeeld wanneer je niet tot in de praktijk kan geraken. Sommige mensen vinden de stap naar een praktijk moeilijk, omdat ze erg op hun privacy gesteld zijn, omdat ze veel onderweg zijn en vaak in het buitenland verblijven of om nog andere redenen.

We bieden bij Voedsel voor de Ziel online hulp via online schriftelijke opvolging, video en chat.

Hoewel deze vorm van begeleiding nog relatief nieuw is, weten we dat het gelijkaardige resultaten oplevert als klassieke therapie. Dit is vooral het geval bij milde problemen, voor zwaardere problematieken is online begeleiding soms ontoereikend.

We bekijken steeds samen of online hulp voor jou aangewezen is.
Een combinatie van online gesprekken en begeleiding in de praktijk is ook mogelijk.

We werken enkel met programma’s die streng beveiligd zijn (HIPAA conform) om jouw privacy te vrijwaren.
Voor videogesprekken gebruiken we Doxy (zonder download) en voor chatgesprekken Vsee (gratis downloadbaar). Voor de online dagboeken maken we gebruik van onlinedagboek.be.

Heb je interesse in deze vorm van therapie, neem dan contact op om de mogelijkheden verder te bespreken.