Hulpverleners Mara en Els

Door onze professionele kennis en vaardigheden te combineren met het doelgericht inzetten van onze ervaringen bieden we een uniek aanbod in Vlaanderen. We staan op een laagdrempelige en open manier naast onze cliënten. Onze ervaringsdeskundigheid is onze troef. We weten wat het betekent om een eetstoornis te hebben én om ervan te herstellen. Daarnaast zijn we opgeleid als hulpverleners om mensen op een procesgerichte manier te ondersteunen.

Het belang van de relatie

Omdat we ervan overtuigd zijn dat de therapeutische relatie een belangrijke hefboom is om mensen te kunnen helpen, hechten we veel belang aan openheid, echtheid, transparantie, duidelijke communicatie en een hartelijke omgeving, waar je je welkom kan voelen. We geloven ook dat duurzaam herstel mogelijk is en dat ‘herstel’ voor elke persoon iets anders kan betekenen. Door jezelf beter te leren kennen en door nieuwe dingen uit te proberen zal de eetstoornis steeds minder ruimte innemen, zodat er meer ruimte komt voor jou, voor wie je in essentie bent en waar je voor wil gaan in het leven.

Voordelen ervaringsprofessionaliteit

Het bewust werken met ervaringsdeskundigheid in een professionele context biedt een aantal voordelen, zoals blijkt uit een kwalitatief onderzoek van Netten, de Vos en Noordenbos (2013).

Uit eigen ervaring weten we dat mensen zich al snel voldoende veilig voelen om hun problemen te erkennen, om zich open te stellen en om hoopvol aan de slag te gaan. We zijn immers het levende bewijs dat herstellen echt mogelijk is. Weten dat je er niet alleen voor staat en dat er verandering mogelijk is, heeft een positief effect op de motivatie en de samenwerking. We durven onszelf tonen en willen daarin een voorbeeld zijn, zodat ook anderen zich durven tonen en zo ruimte krijgen om ‘echt’ te zijn. Naasten vinden bij ons dan weer een unieke gelegenheid om vragen te stellen aan iemand die van binnenuit weet hoe het is om met een eetstoornis te worstelen.

We willen met Voedsel voor de Ziel een aanbod doen in een context die therapeutische omkadering biedt en waar mensen zich engageren om te werken aan herstel. Deze context biedt veiligheid en rust, want groeien lukt pas in een omgeving waar je je gedragen voelt en waar je je voldoende veilig kan voelen om jezelf te zijn en te laten zien.

Inspiratie

De term Ervaringsprofessional werd geïntroduceerd door de Nederlandse stichting Human Concern (opgericht in 2003). Alle behandelende therapeuten die bij hen werken zijn Ervaringsprofessionals®. In deze organisatie worden cliënten met verschillende vormen van eetstoornissen behandeld door opgeleide hulpverleners die zelf hersteld zijn van een eetstoornis. We vinden bij onze Nederlandse collega’s veel inspiratie in hun manier van werken en denken.