Nieuw aanbod: existentiële groepstherapie voor mensen met LES

Leef je al langer dan 7 jaar met een eetstoornis zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa, orthorexia nervosa, selectieve eetstoornis of eetbuistoornis?

Wil je tijd nemen om stil te staan bij wat dit voor je betekent, hier en nu en voor je toekomst?

In deze existentiële groepstherapie ontmoeten we elkaar gedurende 8 sessies om in gesprek te gaan over wat er echt toe doet:

wie ben je, wat doet je volhouden, wat draag je uit naar anderen toe, wie of wat geeft je kracht of houvast, hoe wil je verder gaan in het leven (met je kwetsbaarheid) en in de wetenschap dat het leven eindig is?

Interesse?

Meld je aan voor een kennismakingsgesprek (30′ – 25€)

via info@voedselvoordeziel.be

Prijs

200€ (voor alle 8 sessies)

Tijdstip

Vanaf donderdag 12/9, wekelijks van 19u-21u

Locatie

Voedsel voor de Ziel, Blijde Inkomststraat 113, Leuven

Existentiële groepstherapie

6 voordelen van groepstherapie

Groepstherapie heeft wel wat voordelen boven individuele therapie. Graag zetten we zes voordelen voor je op een rijtje.

Voordeel 1

Je komt samen met een groep lotgenoten, die allen met gelijkaardige moeilijkheden worstelen. Daardoor voel je je al minder alleen staan, het kan helpen om de eenzaamheid te doorbreken en om te praten over thema’s waar je je misschien wat over schaamt.

Voordeel 2

Daarnaast is het ook helpend om te merken dat anderen misschien wel ervaringen hebben die ook voor jou kunnen werken: hoe pak jij iets aan, hoe heb jij dat verteld, hoe ga je om met die lastige gevoelens,…?

Voordeel 3

In groepstherapie word je ook uitgenodigd door de begeleiders om elkaar feedback te geven. Hierdoor kan je ook leren hoe je overkomt op anderen, en of wat jij ervaart voor hen herkenbaar is, of toch misschien een beetje anders is. Het helpt je om te leren hoe je met elkaar in gesprek gaat en over welke je opneemt in een groep. Misschien ben je bijvoorbeeld wat stiller en durf je geen ruimte vragen om het te hebben over jouw situatie of vragen. Dan kan de groep een leerkans bieden om dat toch eens uit te proberen.

Voordeel 4

Bij Voedsel voor de Ziel werken we belevingsgericht. We helpen groepsleden stil te staan bij wat hen bezighoudt, bij de angsten en zorgen die ze ervaren, hoe ze daarover in interactie treden, hoe ze hulp kunnen vragen aan anderen en hoe ze zelf kunnen experimenteren met nieuw gedrag. Ook het oefenen van bepaalde vaardigheden kan een onderdeel zijn van de groepstherapie, denk bijvoorbeeld aan een oefening om meer in contact te komen met je innerlijke belevingswereld, om je overspoelende gevoelens wat op afstand te leren zetten, enz.

Voordeel 5

Elke sessie maken we tijd voor wat je heeft beziggehouden, maar ook voor het doel dat je jezelf hebt gesteld: is het gelukt om dit doel te realiseren? Wat heeft je daarbij geholpen? Of wat was er juist zo moeilijk, dat het toch niet gelukt is?

Voordeel 6

Groepstherapie kost minder dan individuele therapie. Je komt misschien zelf wat minder aan het woord, maar ook door de ervaringen van anderen kan je heel wat leren.

 

Iets voor jou?

Klinkt dit wel als iets waar jij baat aan zou hebben? Of ken je mensen die graag samen willen werken rond de moeilijkheden die ze ervaren door de eetstoornis waar ze mee worstelen?

Neem gerust contact met ons op! En lees hier wat meer over de praktische informatie over een eerste gesprek.

 

Groepstherapie voordelen

Honger in therapie

Leegte (1)

In onze praktijk kan iedereen terecht die hongert of die honger heeft naar meer…

Dat kunnen mensen zijn die worstelen met belangrijke keuze- en levensvragen, met angsten en depressie, met eetproblemen die teveel ruimte innemen om je nog ‘wel-in-je-vel’ te voelen, met kwetsuren die niet gezien werden, of emoties waar je geen blijf mee weet.

Heb jij letterlijk of figuurlijk honger naar meer?

Cliënten bij Voedsel voor de Ziel hebben honger naar verdieping, honger naar verbinding, honger naar een Leven dat de moeite waard voelt om geleefd te worden. Tegelijkertijd is er ook de angst om dat leven ten volle aan te gaan. Soms hebben kwetsuren onderweg het lastig gemaakt.

Cliënten hongeren soms letterlijk, maar vaak ook figuurlijk.

Misschien helpt honger wel een saus te leggen over je pijn, verdriet, angst, eenzaamheid, onvervulde verlangen, onuitgesproken behoeftes, ongeziene noden,… Of misschien is het juist het stillen met voedsel dat een beschermlaag legt over wat je liever niet wil ervaren.
Misschien helpt vb. het terugtrekken uit sociale contacten om niet de confrontatie aan te moeten gaan met angst voor afwijzing, angst om niet te voldoen, of juist de angst om je na een diepgaand contact weer heel eenzaam te gaan voelen…

Maar, als wij spreken over ‘hongeren’, dan bedoelen we ook het nauwelijks nog kunnen proeven van of ontvangen van fysieke, emotionele, relationele, sociale of spirituele voeding. Als je hongert doe je jezelf tekort. Je leeft vanuit een tekort of in een manco…

Hoe meer je jezelf verteert, hoe meer je in jezelf keert en hoe minder je de verbinding durft of kan aangaan. Interesses verdwijnen, vrienden blijven weg, er is geen energie meer over voor wat het leven voordien kleur gaf. En zo wordt alles grijs… En tenslotte donkerder…

Therapie als Voedsel voor de Ziel

Als je hongert naar iets, dan zit daar een verlangen of een nood onder. In therapie kan je ervaren wat je nodig hebt, hoe je daar zorg voor kan dragen en hoe je jezelf kan voeden. Therapie is een proces waarin je jezelf beter (in zijn volledigheid) leert kennen, waar je lucht en taal kan geven aan wat weggestopt lag, waar je kan experimenteren met het uitspreken van je noden en het aangaan van een hel(p)ende relatie. Het is samen zoeken en samen creëren van jouw levensechte verhaal, met al zijn kanten en bochten.

Honger naar meer? Maak gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek…

Zomervakantie

Voor heel wat mensen is de vakantieperiode een tijd van ontspanning en vrije tijd, waarin er net wat minder spanning op de boog komt te staan. Voor andere mensen blijft het een lastige periode, omdat het confronterend is te merken dat het leven voor jou minder vanzelfsprekend loopt dan je hoopt.

Bij Voedsel voor de Ziel zorgen we ervoor dat je ook tijdens de vakantieperiode een plek hebt om naartoe te gaan als je aan het worstelen bent. We wisselen onze vakantieperiodes af zodat je telkens bij één van ons terechtkan en we werken samen met onze collega’s van ANBN om een aanbod te doen aan inspirerende, uitdagende en/of ontspannende activiteiten die je door de zomervakantie heen kunnen helpen.

De concrete data van de activiteiten in Leuven zullen binnenkort bekendgemaakt worden, maar je mag je verwachten aan een aanbod van:

 • individuele gesprekken (psychotherapie bij Voedsel voor de Ziel)
 • workshops over koken, zelfvertrouwen, uitdagingen aangaan, zelfzorg,… (bij Voedsel voor de Ziel)
 • infosessies over verschillende thema’s (bij Voedsel voor de Ziel)
 • ANBN-weekend (6 t.e.m. 8 juli in Dinant)
 • gratis inloopmomenten voor personen met een eetstoornis én voor ouders, partners, vrienden, kinderen, broers en zussen en andere betrokkenen (bij ANBN)
 • activiteiten begeleid door en voor lotgenoten met een eetstoornis (bij ANBN)

Voedsel voor de Ziel zomervakantie

Van coping tot eetprobleem

‘Ik heb geen eetstoornis, maar een copingprobleem!’, zei een van onze cliënten.

En daar zit wel een waarheid in, die we graag even verder toelichten.

Wanneer iemand met een situatie geconfronteerd wordt, maakt hij er twee beoordelingen over: 1/ Wat is hier aan de hand? en 2/ Wat is hier de beste oplossing of reactie voor?

De manier waarop mensen reageren op situaties hangt voornamelijk af van hun copingstijl (en minder van de situatie op zichzelf). Coping komt van het Engelse ’to cope with’, of in het Nederlands ‘omgaan met’. De Amerikaanse psycholoog Richard Lazarus definieerde coping als ‘cognitive and behavioral efforts to master, reduce or tolerate the internal and/or external demands that are created by the stressful transaction’. Het gaat dus om zowel cognitieve als gedragsmatige inspanningen om tegenstrijdige eisen tussen interne en/of externe verwachtingen te hanteren, te reduceren of te tolereren.

Ieder van ons heeft andere manieren om met moeilijkheden om te gaan. Er zijn dus verschillende copingstijlen of copingstrategieën mogelijk. Of een strategie ‘werkt’ hangt af van het resultaat: heb je een manier gevonden om een helpende reactie te vinden in deze specifieke situatie, dan heb je een gepaste copingstrategie toegepast. Doorgaans zijn mensen wel flexibel en kunnen ze kiezen welke reactie ze zullen gebruiken. Maar wanneer copingstijlen hardnekkig worden, lopen mensen vast. Ze passen telkens opnieuw dezelfde ‘oplossing’ toe op verschillende soorten situaties. Je kan je al voorstellen dat dat niet goed werkt.

Wanneer je probleemgerichte coping inzet, zal je proberen om het probleem aan te pakken en weg te werken. In sommige situaties is dat niet haalbaar. Iemand die overleden is, kan je niet terugbrengen. Je zal doorheen het verdriet en gemis en door de pijn en het verlies een weg moeten vinden. Dat is dan emotiegerichte coping: je probeert iets te doen met de gevoelens die opkomen bij een bepaalde situatie.

Er bestaan verschillende onderverdelingen van copingstijlen, afhankelijk van de auteur of onderzoeker. Een vaak gebruikte opdeling is de volgende, die ook gehanteerd wordt in de Utrechtse Copinglijst (UCL), een vragenlijst die je meest gehanteerde copingstijlen in kaart brengt.

 • Actief aanpakken: Je analyseert het probleem, bedenkt verschillende stappen en gaat stapsgewijs aan de slag om het probleem op te lossen. Kort en bondig: je pakt het probleem meteen aan!
 • Sociale steun zoeken: Je belt een vriend(in), je spreekt over de situatie met vrienden of familie en je probeert samen met hen het probleem aan te pakken en je gevoelens een plaats te geven.
 • Vermijden: Je steekt het probleem weg, je negeert het en blijft verder doen alsof er niets aan de hand is. (‘Ik heb geen eetprobleem, ik heb geen zin om stil te staan, ik functioneer toch nog?’, zeggen mensen met deze copingstijl wel eens, terwijl ze maar blijven ratelen en op automatische piloot verder leven.)
 • Palliatieve reactie: Je legt je focus bewust op andere dingen dan op het probleem, je verschuift met andere woorden de focus en loopt weg van het probleem. Misschien probeer je spanningen te verminderen door bijvoorbeeld meer te roken, drinken, eten of te bewegen, of juist door te hongeren, kcal te tellen en je hele mentale bandbreedte daarop te focussen (dan blijft er geen ruimte over voor datgene wat lastig voor je is). Het kan ook zijn dat je rustgevende middelen gebruikt als je je gespannen voelt of nerveus bent.
  Deze reactiestijl kan op termijn leiden tot verslavingen, vb. eetbuien of hongeren, maar ook alcohol, nicotine (sigaretten), medicatie, gamen,…
 • Depressief reactiepatroon: Je piekergedachten staan niet stil, je geeft jezelf overal de schuld van, je vindt jezelf weinig waard en haalt jezelf onderuit. Deze copingstijl is voor heel wat mensen met een eetproblematiek ook wel herkenbaar. Het is vaak juist vanuit de immens negatieve gedachten over zichzelf dat je je geen eten gunt, de lat ontzettend hoog zal leggen (vb. in werk of studie) of dat je jezelf maar volpropt met eten.
 • Expressie van emoties: Je uit je emoties, je durft kwaad zijn, je durft je grenzen aangeven, je laat zien aan anderen wat er binnenin jou omgaat. Op dit domein ervaren heel wat mensen hun uitdaging: het vraagt lef om echt in contact te staan met je emoties en moed om ze dan ook nog eens uit te spreken tegenover een ander. We kunnen dit oefenen, zodat we beter leren voelen wat ons bezighoudt en zodat we dit ook leren communiceren zodat er rekening met ons gehouden wordt.
 • Geruststellende gedachten en wensdenken: In tegenstelling tot de piekergedachten bij het depressief reactiepatroon, zal je juist positieve pep-talk gebruiken. Je focust op hoe het zal zijn als het voorbij is (‘Ik zal trots op mezelf zijn als ik X doe.’), je bedenkt dat anderen het nog moeilijker hebben of je zoekt andere gedachten die helpen om met een confronterende situatie om te gaan.

Een voordeel van copingvaardigheden is dat je ze kan aanleren. Merk je bij jezelf dat je toch wel vaak in dezelfde stijl blijft hangen, waardoor je problemen eigenlijk erger worden in plaats van te verbeteren? Dan kunnen we samen met jou oefenen en je helpen om andere copingvaardigheden uit te proberen, zodat je na verloop van tijd bewuster kan kiezen om nieuwe vaardigheden toe te passen.

En in die zin heeft onze cliënte gelijk: haar eetprobleem was een ongezonde copingstijl geworden. Ze durfde geen grenzen meer aangeven, wist niet meer wat ze echt zelf dacht of voelde, wat voor haar belangrijke waarden waren en ze durfde zich ook niet langer kwetsbaar opstellen tegenover anderen, vanuit een angst dat ze haar ‘zwak’ of een ’teleurstelling’ zouden vinden of misbruik zouden maken van het vertrouwen.

Is dit herkenbaar voor jou? Wil jij de uitdaging samen met ons aangaan, om nieuwe vaardigheden te oefenen?

Welkom voor een kennismakingsgesprek!

coping

 

Wat houdt je tegen?

Misschien wacht je nog…
tot het beter gaat
tot je sterker staat
tot je ooit de moed verzameld hebt

Maar elke reis begon ooit
met één enkele stap.
Een stap die vanuit jezelf komt.
Een stap die maakt dat je verder komt.

Zet jij de stap naar ons?

Wat houdt je tegenom te beginnen aan de rest van je leven_

Kijk je schaduw in de ogen

Leven is gemakkelijk. Toch als je doet alsof.

Dan sta je op
automatische piloot
en verder vooral niet nadenken…

Soms kun je niet anders om te overleven in dit leven
dat je te zwaar op de proef gesteld en te diep gekwetst heeft… Maar dit moordende temp houd je niet vol.

Het wordt tijd om te gaan leven, in plaats van te over-leven.

En dus moeten we het over de essentie hebben: Wat zou er gebeuren als je écht zou gaan leven?
Wat heb je nodig om uit de overlevingsmodus te geraken? Wie kan jou daarbij helpen? Welke zorg kan je jezelf geven? Hoe kan je leren om een goede vader / moeder voor jezelf te zijn?

Als je geen zin meer vindt…

Als alles lijkt vast te lopen
en je ziet enkel nog een doodlopend punt
,

laat ons dan samen een komma zetten
en zoeken naar het vervolg
van je zin…

Als je geen zin meer vindt...

Start nieuwe groepen

Dit voorjaar 2018 starten we met twee nieuwe groepen. Daarnaast blijft ons individuele aanbod natuurlijk ook doorlopen.

Therapiegroep personen met een eetstoornis
Vanaf donderdag 1 februari gaan we van start met een gespreksgroep die om de twee weken samenkomt van 19u30 tot 21u. Heb je een eetstoornis en wil je ervan herstellen? Dan kan je starten voor een traject van (min.) drie maanden. Om de drie maanden evalueren we samen je vooruitgang en bekijken we waar je verder mee aan de slag kan gaan.

Groepsaanbod voor belangrijke steunfiguren
Ben je ouder, partner, vriend(in),… kortom, nauw betrokken bij een persoon met een eetstoornis?
Je komt in deze reeks van 6 sessies te weten wat een eetstoornis is, wat de impact op jou kan zijn en hoe hiermee om te gaan.
Deze reeks start op maandag 5 februari, van 19u.30 tot 21u.
Volgende data zijn maandagen 19/2, 5/3, 19/3, 9/4 en 7/5.
Heb je interesse om een traject bij ons op te starten?
Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek via mail (info@voedselvoordeziel.be)
of telefoon (Mara staat je te woord op: 0485 32 55 14).

Kostprijs

Groepsaanbod voor belangrijke steunfiguren (6 sessies): 150€ (Indien beide ouders deelnemen: 275€)
Groepstherapie voor personen met een eetstoornis: 50€ per maand (2 of 3 sessies)
Individueel aanbod: 50€/uur
De bijdragen kunnen gestort worden op het rekeningnummer van Voedsel voor de Ziel: BE59 0689 3113 2026.