Als je geen zin meer vindt…

Als alles lijkt vast te lopen
en je ziet enkel nog een doodlopend punt
,

laat ons dan samen een komma zetten
en zoeken naar het vervolg
van je zin…

Als je geen zin meer vindt...