2017 in vogelvlucht

Voor Voedsel voor de Ziel werd 2017 het jaar van een nieuw, fris begin!

We vertellen hier graag even kort wat we het afgelopen jaar allemaal aan rijke ervaringen mochten opdoen.

We begeleidden onze eerste reeks voor naasten van personen met een eetstoornis, we gaven enkele infosessies en tweemaal mochten we onze werking voorstellen: de eerste keer op de Dag tegen Eetstoornissen in Genk voor een 30-tal deelnemers, de tweede keer op de Hersteldagen in Gent voor een 20-tal mensen.

We hadden contacten met collega-hulpverleners en breidden ons netwerk verder uit. Zo namen we deel aan het therapeutenweekend van Saltare vzw. Daar leerden we hoe activiteiten buiten kunnen helpen om zicht te krijgen op je patronen, hoe je naar jezelf kijkt en hoe je daar verandering in kan brengen. Echt de moeite waard voor iedereen die worstelt met zelfvertrouwen en een complexe band heeft met eten! Op 22 januari kan je trouwens een infosessie volgen om er meer over te weten te komen.

Tenslotte begeleidden we al heel wat mensen individueel, als partners, of als gezinnen. We leren ontzettend veel van elkaar. En we zijn dankbaar omdat we samen op weg mogen gaan. Ook ons doet het deugd om te zien hoe mensen stappen zetten om zichzelf te ontplooien, om zich vrij te maken van de ‘gouden kooi’ van de eetstoornis, om te zien hoe naasten een taal krijgen om met hun dierbare in gesprek te gaan,…

Daar krijgen wij energie van!

Voor 2018 hopen we nog voor veel meer mensen iets te mogen betekenen. Lees hier welke activiteiten we nog meer organiseren.

Waar ga jij van stralen_

Een ontspannen en vrij nieuw jaar gewenst!

Mara en Els hebben een cadeau voor jou, een speciaal nieuwjaarscadeau!

Misschien zijn de afgelopen feestdagen voor jou en je naasten niet zo ontspannen verlopen?

We weten zelf nog goed hoe lastig het met zo’n dagen is om te kunnen genieten van het gezelschap en om ons ‘echt’ te durven tonen. Tijdens de feestdagen vragen mensen vaak hoe het met je gaat en wensen ze je veel goeds toe. Maar als je vecht tegen een eetstoornis (en verwante moeilijkheden) dan zit je hoofd vaak vol met heel andere gedachten.

Hoe kom ik over? Heb ik er niets dom uitgeflapt? Zie ik er niet te dik uit? Trek ik niet beter iets anders aan? Ben ik niet teveel opgemaakt? Ligt mijn haar wel goed? Mag ik dit wel eten? Als ik dit eet, hoeveel calorieën heb ik dan binnen? Hoelang voor die er weer afgewerkt zijn? Moet ik niet helpen met afruimen? Mag ik wel écht zeggen dat ik een moeilijke periode heb? Wil ik dat eigenlijk wel? Wat als de mensen me aanspreken over het eten of over mijn gewicht?

En zo gaat het maar door… Niet echt een ontspannen sfeertje dus, in dat hoofd van een persoon die worstelt met een eetstoornis.

Maar het kan ook anders. Eén van de dingen waar we in therapie aan werken is zoeken naar manieren die jou tot rust kunnen brengen. Die je helpen om de eetstoornis-stem op een zijspoor te zetten en beter te luisteren naar wat jij nodig hebt, naar wat jouw dromen en verlangens zijn.

Eén van de manieren die Mara voor zichzelf ontdekte als helpend, is luisteren naar rustgevende muziek.

spotify-logo-primary-vertical-light-background-rgbSpeciaal voor jullie stelde zij een lijst met 30 nummers samen, die je hier kan beluisteren via Spotify, met o.a. nummers van Yann Tiersen, Julien Marchal, Ludovico Einaudi en Fabrizio Paterlini.

Luister naar de klanken. Laat je meevoeren op de muziek. Droom erbij weg. 

Hoe zou het voor je voelen om je vaker rustig te kunnen voelen, in contact met je lichaam, en tevreden zijn met wat op dat moment is?

Wat staat er zoal op jouw playlist aan helpende muziek?

whats-on-your-playlist

Herstellen is een proces

Herstellen gaat nooit in een rechte lijn vooruit, maar eerder met vallen en opstaan, proberen wat werkt en daaruit leren. Dat heb je zelf wellicht ook al wel gemerkt. Soms zou je willen dat het allemaal wat sneller kon gaan. In gezinnen merken we bijvoorbeeld ook hoe mensen verschillende snelheden hebben qua verwachtingen in de evolutie van het proces. De ene voelt dat het nodig is om even op adem te komen, terwijl de andere wil dat het nog sneller gaat allemaal. En dat kan al eens tot conflicten leiden. Een tip daarbij is om open te communiceren en te benoemen wat jouw noden zijn. Zo wordt het voor iedereen duidelijk waar je zit in het proces.

sanddunes

Grofweg zijn er vier fasen te onderscheiden (Gagne, 2004):

1. Overweldigd worden – Je wordt overspoeld door emoties, gebeurtenissen, gedachten… en je weet niet wat ermee te doen. Je voelt dat het je teveel wordt allemaal, dat je er onder gebukt gaat en houvast verliest. Op zo’n momenten lijkt (niet) eten vaak je enige houvast, het enige waar je controle over hebt. Maar daardoor zet je jezelf vast en ontwikkel je niet verder. Integendeel, je lichamelijke en geestelijke groei wordt erdoor stopgezet en zelfs gesaboteerd…

2. Worstelen – In deze fase zoek je naar manieren om het leven terug beter aan te kunnen. Zo is het best mogelijk dat je merkt dat er heel wat kwaadheid zit en dat je heel erg zoekt naar manieren om die kwaadheid beter te uiten. Of misschien worstel je met grenzen aangeven en opkomen voor jezelf. “Ben ik het wel waard? Màg ik mijn grens wel aangeven, want die ander heeft toch ook noden? En anderen hebben mij misschien maar graag als ik iets voor hen doe? Ik moet mijn (zelf)waarde verdienen…” Of wat we ook wel horen is dat mensen door de eetstoornis liegen over wat, hoeveel en waar ze gegeten hebben. Op zo’n momenten voel je de worsteling heel erg: je wil niet liegen, want dat past niet bij wie je bent, maar je voelt ook zo’n grote nood om het wel te doen, omdat de eetstoornis zo sterk is…

Het vraagt behoorlijk wat moed om te accepteren dat de dingen niet lopen zoals je zou willen. Het is vanuit het worstelen dat je vaak maar die moed en energie kan opbrengen. Het vraagt zoveel van je energie dat je het graag anders zou willen…

3. De derde fase is dan ook het zoeken naar een leven waarin je kwetsbaarheden een plaats hebben, zonder je nog te overspoelen. “Wat heb ik nodig om beter voor mezelf te mogen en kunnen zorgen? Wie kan ik daarbij vragen om hulp? Wat voor hulp heb ik nodig op de lastige, maar ook op de fijne momenten?”

4. In de vierde en laatste fase gaat het om leven voorbij je kwetsbaarheden (vb. eetstoornis). Je kent jezelf zo goed dat je weet waar valkuilen en triggers liggen, je hebt geleerd wat je nodig hebt om je lichaam en geest te voeden, om het leven aan te kunnen en ervan te genieten. Leven is niet enkel meer overleven, maar wordt nu: ten volle leven. Dat betekent ook in mildheid leven met jezelf. Het hoeft niet altijd ‘perfect’, het mag ook minder. Je mag steeds meer worden wie je bent. En dat dat niet meteen 100% ‘klopt’ is helemaal oké!

Wat is herstel (niet)?

Als mensen het woord herstel horen, denken ze vaak aan iets dat stuk is en dat gemaakt moet worden. Zoals een fiets waar de remmen niet meer van werken: als je de remblokjes vervangt werkt alles weer prima zoals voorheen.

Bij psychisch herstel zou het ook kunnen lijken alsof je moet herstellen wat er stuk is gegaan, zodat je nadien weer kan functioneren zoals voorheen. Maar teruggaan naar voorheen is nooit een optie. We kunnen niet terug in de tijd, terug naar hetzelfde punt om daar dan ‘anders en beter’ door te komen.

Herstellen van een psychische kwetsuur of kwetsbaarheid is niet iets dat even snel-snel gelijmd of geplakt wordt. Het betekent eigenlijk dat je jezelf opnieuw moet uitvinden. Logisch dus dat zoiets behoorlijk wat tijd, energie en vallen en opstaan vraagt.

Wanneer je vastloopt in jezelf heeft dat vaak zo’n impact dat je niet meer dezelfde bent als voordien. Dat betekent ook dat je geconfronteerd wordt met existentiële vragen zoals ‘Wie ben ik dan, met deze kwetsbaarheid?’ of ‘Hoe kan ik leven met en na de kwetsuren die ik opgelopen heb?’

Mensen met een eetstoornis vertellen wel eens hoe de eetstoornis zo’n groot deel is geworden van wie ze zijn en dat het zoveel tijd in beslag neemt, dat ze eigenlijk niet meer weten wie ze zijn en wat er voor hen wérkelijk nog toe doet. De eetstoornis wordt dan pseudo-identiteit. Je bent de persoon met een eetstoornis, en die eetstoornis regelt je hele denken, voelen en leven… In therapie gaan we samen op zoek naar hoe we jou terug de teugels in handen kunnen geven, naar wie je bent en wat voor jou belangrijk is. En dat kunnen soms behoorlijk andere dingen zijn dan voordat je zo in de knoop geraakte.

We vertellen onze cliënten wel vaker dat herstellen eigenlijk het (her-)schrijven is van je eigen handleiding. Je leert jezelf in therapie, door ontmoetingen met anderen, door stil te staan bij jezelf,… steeds beter kennen. Je krijgt inzicht in wat signalen zijn dat het goed met je gaat, of juist minder goed. Wat je allergieën zijn en waar je juist heel veel energie uit haalt. Wie je mag helpen en op welke manier ze dat voor je kunnen doen. Wat je zelf kan doen en waar je hulp bij nodig hebt. Wat situaties zijn waar je van gaat openbloeien en welke situaties je maar beter zoveel mogelijk kan vermijden, omdat ze je zo op de proef stellen dat het teveel van jezelf vraagt.
herstel

Als je hoofd vol zit…

Misschien ken je het wel? Je hoofd zit vol met veel teveel dingen, afspraken, nog onvoltooide taken, maar ook heel wat onaangename zelfkritiek. ‘Zooikoorts‘ noemt Hein Zegers het. Hij schreef er een boek over en ontwikkelde de BASICS therapie.

Mensen met een eetstoornis hebben ook een vol hoofd. Een hoofd dat niet stopt met ratelen, met tellen, met denken, met piekeren, met zorgen maken (hoe kom ik over?) , met in vraag stellen (ben ik wel goed genoeg?),… En als je hoofd zo vol zit, heb je dan nog wel ruimte over voor de dingen die er voor jou écht toe doen?

Hetzelfde geldt voor mensen uit de omgeving, mantelzorgers die zorg dragen voor een persoon die te kampen heeft met een eetstoornis. Een hoofd vol zorgen dreigt alle energie weg te nemen, zorgt ervoor dat je helemaal geabsorbeerd wordt en nog weinig tijd en ruimte in je hoofd vrij hebt voor andere dingen. Dingen die belangrijk zijn om het ook zelf te kunnen blijven volhouden.

Dus, misschien heb jij ook wel last van ballast in je hoofd?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang nu een gratis toolbox met hulpmiddelen die je helpen om de eerste stappen te zetten naar een leven waar je weer zin in hebt!

Wat draag jij allemaal met je mee aan ballast?

Aan de slag met

Gratis infosessie ‘Meer Voedsel voor de Ziel’

Voedsel voor de ziel

Wil je graag weten wat Voedsel voor de Ziel eigenlijk doet voor mensen met een eetstoornis en hun naasten?

Wat onze visie is op eetstoornissen en hoe ervan te herstellen? En wat onze manier van werken dan precies is, en hoe die verschilt van en gelijkt op andere vormen van psychotherapie?

Op die laatste vraag kunnen we alvast antwoorden. We werken vanuit een cliëntgerichte therapievisie, met aandacht voor wat mensen beroert en beweegt, voor wat hen blokkeert en energie geeft. We zetten daarbij onze eigen ervaringsdeskundigheid in om anderen te ondersteunen. Niet als iets bijkomstig, maar net als een troef. Voor ons is kwetsbaarheid ook kracht.

Door authentiek in je kwetsbaarheid te durven staan kan je contact maken op existentieel niveau. We raken mensen omdat we zelf ten diepste mens zijn. We hebben zelf een eetstoornis overwonnen en we hebben geleerd onze eigen unieke persoonlijke handleiding te schrijven. We willen vanuit deze ervaringen en de kennis die we opbouwden door jaren te werken met personen met eetstoornissen samen met jou op weg gaan, om toe te werken naar herstel.

Deze infosessie staat open voor iedereen die meer wil weten over onze manier van werken, onze visie op eetstoornissen en verwante problemen (zoals depressie, angst, identiteitsproblemen, trauma, enz.) en wat onze visie is op herstel.

Mara Reynders en Els Verheyen werken sinds januari 2017 samen in de praktijk Voedsel voor de Ziel. Ze ontvangen je graag in de Blijde Inkomststraat 113 te Leuven voor deze eerste gratis kennismaking.

Indien je interesse hebt stuur dan een mailtje naar info@voedselvoordeziel.be, dan weten wij dat we jou kunnen verwachten.

Facebook-evenement: https://www.facebook.com/events/285809198598189/

Groeiweekend – ervaringsleren

IMG_7351_preview

Van vrijdag 28 oktober tot en met maandag 30 oktober gingen Mara en Els op Groeiweekend. Dit werd georganiseerd door Saltare vzw en Outward Bound Belgium. Els begeleidt sinds dit jaar mee de groeicursussen voor personen met een eetstoornis.

Het voorbije weekend gaf diëtisten en psychotherapeuten de kans om te ervaren wat het betekent om door activiteiten de confrontatie met jezelf aan te gaan. Hoe sta je in contact met jezelf en met anderen, hoe ga je om met emoties zoals angst, verdriet, frustratie, blijdschap,…

Enkele impressies van het weekend:

“Collega’s, Het is echt de moeite om dit eens te ervaren! Supertof, je komt “veel rijker” terug dan dat je vertrokken bent!”

“Er is inderdaad een leven voor en een leven na de Groeicursus!”

Zo’n groeiweekend geeft diëtisten en therapeuten de kans om te voelen wat ervaringsleren kan betekenen voor het herstel van personen met een complexe band met eten. Het kan voor wie met een eetstoornis leeft processen terug in beweging zetten die vastzitten, het kan je dichter bij je gevoel brengen, het kan je terug in contact brengen met wat voor jou écht belangrijk is…

Saltare Vzw organiseert volgend jaar twee groeicursussen:
– 2 tem 6 april: groeicursus voor vrouwen met een complexe band met eten (eetstoornissen, maar ook emotioneel overeten)
– 13 tem 17 augustus: groeicursus voor vrouwen én mannen (zelfde doelgroep)
Wie eerder al deelnam aan een groeicursus kan in de eerste week van juli instappen in de refresh-cursus.

Interesse? 
Lees er meer over op http://www.saltarevzw.be/


Els begeleidt deze cursussen samen met Bert (Outward Bound) en Dorien Meeusen.  
Vraag gerust een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan (els@voedselvoordeziel.be), zodat je meer informatie kan vragen en in een gesprek kan bekijken of zo’n groeicursus misschien een bijdrage kan leveren aan je herstelproces!